Enkle regler, mange finurligheter

Bridge har til felles med for eksempel poker at det bare tar noen minutter å lære selve reglene, mens du kan bruke resten av livet på å videre lære og mestre spillet. Nettopp dette er mye av tiltrekningskraften hos spillere som velger å holde på med bridge år etter år: Du føler deg aldri utlært, og ved å studere både dit eget spill og andres vil du alltid oppdage momenter som kan fordre resultatene hos deg og din makker for fremtiden.

Grunnleggende regler

For utenforstående kan bridge minne litt om både amerikaner og whist. Det er alltid fire spillere og to og to av dem er på par og spiller mot det andre paret. Kortstokken spilles med 52 kort uten jokere. Kortene stokkes og alle kortene deles ut med ryggen opp – 13 kort til hver av spillerne.Først skal det meldes, deretter spilles. Når lagene melder vil det avgjøres hvor mange stikk et lag skal ta, hvem av de to spillerne som skal aktivt spille kontrakten, og hva som eventuelt skal være trumf-kort. Poengberegningen etterpå gjøres ut fra om det laget som fikk tilslaget faktisk oppfylte denne kontrakten, og hvor mange stikk den utgjorde.

Slik melder du

Lagene skal by ut og oppgi hvor mange stikk de mener å klare og sikre seg, samt hvilken farge de velger som sin. Ett trekk utgjør syv stikk som er minimum. Seks trekk blir dermed maks, hvor man sikrer seg alle de 13 mulige stikkene i løpet av et spill. Fargene har ulik verdi: Kløver er lavest, deretter ruter. Så kommer hjerter, med spar på topp. Over dette igjen rager grand.Spillerne byr så opp og melder hvor sterk hånd de har og hvor mange trekk de tror de kan ta, og i hvilken farge. Første spiller kommer med sitt minimum, neste spiller som byr er fra motstanderens lag. Hans bud kan være likt antall trekk som forrige bød, men da må trumf-fargen være sterkere enn forrige manns utbud. Slik går budene rundt bordet. Totalt er det 35 ulike meldinger spillerne kan by ut. Disse budene vil gi makkeren en god indikasjon på hva slags kort man har, og hvor sterk man er i hvilke farger.